Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor Focsani si Golesti

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor Focsani si Golesti

este persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica. Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ- teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si / sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Sectiune 1

Sectiune 2